SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT

Poliisiaseman sosiaalityöntekijä

Rikosten ja riitojen sovittelu

Velkaneuvonta

Yleinen edunvalvonta

Lomakkeet


Sosiaali- ja perhepalvelut

Perusturvakeskuksen palvelut on jaettu aihealueittain. Aihealueen kautta saat tarkempaa tietoa.

Perusturvalautakunta

Perusturvakeskuksen toiminta-ajatus
Yleistä perusturvakeskuksesta
Perusturvalautakunta
Perusturvajohtaja
Johtoryhmä
Johtoryhmän jäsenten vastuualueet


Perusturvakeskuksen toiminta-ajatus

Päämääränä on kaupunkilaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, ongelmien syntymisen ehkäisy ja kaupunkilaisten tarpeita vastaavien palveluiden järjestäminen.

Palvelujärjestelmä ylläpitää ja edistää kaupungin asukkaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, vahvistaa omatoimisen selviytymisen edellytyksiä ja ehkäisee syrjäytymistä.


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.8.2011 alkaen


Yleistä perusturvakeskuksesta


Yhteystiedot

Lapuan perusturvakeskus
Liuhtarintie 10, 62100 Lapua
Puh. (06) 438 4125
Fax (06) 438 4310

Perusturvajohtaja Piia Aro
Puh. (06) 438 4100
email: piia.aro@lapua.fi

Päivähoidon johtaja Kirsi Rytkönen
Puh. (06) 438 4126
email: kirsi.rytkonen@lapua.fi 

Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Pöntinen, sijaisena Terttu Järvi
Puh. (06) 438 4101
email: terttu.jarvi@lapua.fi

Vanhustyön johtaja Sirkka Eväsoja
Palvelukeskus Hopearinne
Puh. (06) 438 4171
Fax (06) 438 4311
email: sirkka.evasoja@lapua.fi

Alkuun


Perusturvalautakunta

Jäsenet

Esa Rintala, puheenjohtaja
Matti Aila, varapuheenjohtaja
Anne Harju
Matti Kangas
Vappu Kangas
Heli Karhumäki-Seppä-Lassila                                                               
Jaakko Nyrhilä
Johanna Seppänen
Maija Vanhamäki
Arvi Välkkilä
Anssi Yli-Paavola

Varajäsenet

Pauli Alakarhu
Johanna Ikola
Eija Hiipakka
Teemu Puolijoki
Riitta Luoma
Karri Thil
Juha Joutsiniemi
Ulla-Maija Saikkonen-Mahne
Niina Tuori
Kirsti Jouppi
Martti Kupari

Alkuun


Yksilöhuoltojaosto

Jäsenet

Esa Rintala, puheenjohtaja
Matti Aila, varapuheenjohtaja
Johanna Seppänen

Varajäsenet

Matti Kangas
Maija Vanhamäki
Vappu Kangas


Perusturvajohtaja

Piia Aro, puh. (06) 438 4100


Johtoryhmä

Piia Aro
perusturvajohtaja
puh. (06) 438 4100

Martti Luomala
ylilääkäri
puh. (06) 438 4801

Terttu Järvi
vs. sosiaalipalvelujohtaja
puh. (06) 438 4101

Kirsi Rytkönen
päivähoidon johtaja
puh. (06) 438 4126

Sirkka Eväsoja
vanhustyön johtaja
puh. (06) 438 4171

Terhi Haapala
hoitotyön johtaja
puh. (06) 438 4803

Päivi Luhtala-Sipilä
talouspäällikkö
puh. (06) 438 4032Osoite johtoryhmän jäsenille:
Lapuan perusturvakeskus
Liuhtarintie 10
62100 Lapua


Alkuun


Johtoryhmän jäsenten toiminnalliset ja tulosvastuualueet

Perusturvajohtaja

Koko perusturvalautakunnan alainen toiminta ja talousvastuu kokonaisuutena


Ylilääkäri

Lääkäripalvelut ja väestövastuualueet
Vuodeosastotoiminta
Hammashuolto
Erikoissairaanhoito


Sosiaalipalvelujohtaja

Perheneuvolapalvelut
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto
Sosiaalityö, lastensuojelu, päihdehuolto ja toimeentuloturva
Alle 65-vuotiaiden palveluasuminen ja alle 65-vuotiaiden kotipalvelu
Mielenterveyspalvelut

Päivähoidon johtaja

Päiväkodit
Ryhmäperhepäivähoito
Perhepäivähoito
Erityislasten iltapäivätoimintaVanhustyön johtaja

Perusturvan ruokahuolto

Vanhustenhuollon avopalvelut
Palveluasuminen
Laitoshoito


Hoitotyön johtaja

Terveyskeskuksen vuodeosastotoiminta
Avoterveydenhuolto
Vastaanottotoiminta
Fysioterapiapalvelut


Alkuun

 

Hae sivustolta: