Ajankohtaista


24.04.2018
Osallistu strategiamme laadintaan, vaihe 2(3)

Lapuan kaupungin strategian (3/3) laadinnan toisessa vaiheessa selvitämme, mitä haluamme luvata tärkeimmille asiakkaillemme (kuntalaiset, yritykset, yhteisöt) sekä minkälaiset resurssit, toimenpiteet ja toimintatavat mahdollistavat menestymisemme tulevaisuudessa.

29.03.2018
Osallistu strategiamme laadintaan, vaihe 1(3)

Lapuan kaupungin strategian laadinta etenee kolmiportaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa olemme kartoittaneet Lapuan vahvuuksia ja hahmotelleet arvolupauksia. Meistä olisi tärkeää, että myös Sinä osallistuisit vahvuuksiemme kartoitukseen ja arviointiin.

23.05.2017
Kasvuyrittäjyyden käsikirja

Erinomainen kirja käsittelee ajatuksia kasvuyrittäjyydestä, siihen pyrkimisestä ja siinä huomioitavista asioista.

11.05.2017
Viihtyisää asumista Perhekoon kaupungissa -esite

Uusi esite Lapuan viihtyisistä asuin- ja puistoalueista sekä yritysalueista on julkaistu.

02.02.2017
Yritystukiopas 2017

Yritystukiopas Seinäjoen seudulle 2017

05.01.2017
Tule hyvä hankinta, opaskirja

Treenipaketti julkisen ja yksityisen sektorin kunnon kohottamiseen.