Kuulutukset

12.06.2017

ILMOITUS

Maisematyölupahakemuksen vireilletulosta

Kiinteistöt, joihin hakemus on vireillä:

Liuhtari, Tuomela rn:o 3:226
Kirkonkylä, Liljamäki rn:o 26:90

Maisematyölupahakemuksen tarkoittama kohde sijaitsee Koskikylän kaupunginosan (ns. Huhtakummun alue) asemakaavan mukaisella suojaviheralueella.

Rakentamistoimenpide: 
Meluvallin rakentaminen

Hakija:  Lapuan kaupunki

Hakemusasiakirjoihin on mahdollisuus tutustua virka-aikana toimipaikassamme.  Asiasta on mahdollisuus tehdä huomautus.  Mahdollinen huomautus tulee toimittaa viranomaiselle viimeistään 27.6.2017 mennessä osoitteeseen Lapuan kaupunki / Ympäristöosasto, Poutuntie 8, 62100 Lapua.

Lapualla, 13. kesäkuuta 2017

Rakennustarkastaja

 

Takaisin listaukseen