Kuulutukset

04.08.2017

LEPPÄTIEN KATUSUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaan katusuunnitelmien on oltava julkisesti nähtävillä 2 viikkoa ennen suunnitelmien hyväksymistä. Suunnitelmat ovat nähtävillä Poutuntie 8:ssa kunnallisteknisellä osastolla II-kerroksen ilmoitustaululla sekä tällä internet-sivulla.

Leppätien asemapiirustus ja pituusleikkaus

Lisätietoja Mauri Toivola puh. 044-438 4658

 

Nähtävilläolon aikana voi tehdä suunnitelmasta kirjallisen muistutuksen osoitteeseen:

Lapuan kaupungin tekninen lautakunta, Poutuntie 8 , 62100 Lapua.

Takaisin listaukseen