MAANKÄYTTÖ- JA KIINTEISTÖPALVELUT

Tonttien varaus ja luovutus
Tekninen Keskus
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto
Poutuntie 8 G
62100 Lapua

Maankäyttöinsinööri Markku Turja p. 06-4384 631 markku.turja@lapua.fi
Kiinteistösihteeri Riitta Kara p.06-4384 634, riitta.kara@lapua.fi

Kaupungin tonttien varaaminen
Kaupungin tontteja voi varata 6 kuukaudeksi kerrallaan enintään vuoden ajaksi. Varauksen voi tehdä Lapuan kaupungin teknisen keskuksen Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla.

Varausmaksut ovat 50,- € / kk. Maksetut varausmaksut hyvitetään kauppahinnasta. Ellei varaus johda kauppaan, jää maksettu varausmaksu kaupungille.

Kaupungin varaamattomia tontteja voi ostaa myös heti ilman erillisen varauksen tekemistä.

Kaupungin tonttien ostaminen
Tonttien myynnistä päättää maankäyttöinsinööri Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen tontin hallintaoikeus siirtyy tontinostajalle heti ja omistusoikeus maankäyttöinsinöörin tontin myynnistä tekemän päätöksen saatua lainvoiman n. 2,5 viikon kuluttua päätöksestä. Kauppahinta on maksettava ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Yksityisten omistamat tontit
Yksityisen omistamasta tontista saa omistaja- ja tonttitiedot kiinteistösihteeriltä. Tontit ostetaan suoraan tontin omistajalta.

Muita rakentajaa koskevia tietoja
Rakentamisen suunnittelun alussa on syytä ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan. Korkotukilainoitusta hoitaa asuntosihteeri. Lainhuuto haetaan Seinäjoen maanmittaustoimistolta. Lainhuuto myönnetään kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle eli kun päätös kaupasta on lainvoimainen. Päätös lähetetään ostajalle, joka toimittaa asiakirjan edelleen maanmittaustoimistoon. Rakennuslupahakemus jätetään rakennusvalvontatoimistoon. Vesi- ja viemäriliittymissopimukset hoitaa vesihuoltolaitos. Sähköliittymissopimukset Vattenfall Oy.


Tonttipörssi keskusta-alueen tontit

Tonttipörssi haja-asutusalueen tontit